ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МАТЕРИАЛИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО НА ДЪРВЕНИ СГЛОБЯЕМИ КЪЩИ

Дървесина

1. Използва се натурална иглолистна дървесина – бял бор, ела, смърч
2. Относително тегло 470-520 кг / куб. м
3. Експлоатационна влажност 10-12%
4. Якост на огъване 75-80 MPa

ОБЛИЦОВЪЧНИ ПЛОЧИ /вътрешно и външно/:

1. Гипсофазерни плочи “KNAUF”
А) Дебелина – M-10 mm
Б) Плътност – 1100 кг / куб. м
В) Топлопроводимост 10mm – K=0,35 WmC
С) Звукоизолация – 10 mm 31dB
Г) Горимост – негорим
Е) Пожароустойчивост /мин/ 30 мин при 1000°С
Ж) Якост на огъване – 5 MPa

2. Гипсокартонени плочи “KNAUF” CaSO1/2 HO
А) Дебелина

  • M – 9,5 mm за тавани
  • M – 12,5 mm за стени

Б) Плътност – 1178,4 кг / куб. м
В) Топлопроводимост – 0,268 xx mc
Г) Звукоизолация – 35 dB
Д) Горимост – негорим
Е) Пожароустойчивост /мин/ 30 мин при 1000° C
Ж) Якост на огъване – 4,5 Mpa
Данните са по австрийските норми ONORM B, 3410-/01.02.1996/ и Наредба, МА-35-В 405/92

ПЛОСКОСТИ ОТ ОРИЕНТИРАНИ ЧАСТИЦИ OSB:

1. Дебелина

  • 9 mm за стени и тавани
  • 18 mm за подове

2. Плътност – 640 кг / куб. м

ИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИАЛ

За изолации се използва минерална вата, RB “ISOVEL” – Австрия
1. Дебелина 100 mm
2. Клас на горимост – А, слабо димящ, негорим /Q-1/ и некапещ /Tr1/, съгласно ONORM B-6035
3. Звукоизолация при 100% пълнеж на стена с дебелина 100 mm – постигаме степен на звукоизолация /звукопоглъщане/ от 52 dB и степен на намаляне на удърния шуп 35 пъти
4. Топлоизолация при 100% пълнеж на стена с дебелина 100 mm – постигаме коефициент 1,71 или това се равнява на 30 cm плътна дървесина, 15 cm корк или тухли със 100 cm ширина

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ

1. Устойчивост на напор на снежно покритие – 220 кг / куб. м
2. Устойчивост на напор на вятър – 110 кг / куб. м
3. Устойчивост на земетръс – IX степен на MSK.