Традиционно строителство

Ефективността на налагащото се в новия век сглобяемо строителство се определя от новите технологии, които се отличават с приложение на най-модерни естествени материали – с минимални или без химични обработки и добавки; използуване на дървесината, която не може да бъде имитирана по отношение на носимоспособност, тегло, трайност и цена; минимално количество мокри процеси. В резултат на това се произвеждат къщи с най-добрите възможни показатели на строителната физика и статика на конкурентни цени.