Για την εταιρία

Η εταιρία ιδρύθηκε πριν από 7 έτη με βασικό αντικείμενο δραστηριότητας οικοδομική,
παραγωγή συναρμολογούμενων οίκων, ξυλένιου κουφώματος και κουφώματος αλουμινίου.
Κατά τον χρόνο αυτό, εδώ σχηματίσθηκε ομάδα ειδικών ανωτέρας ειδίκευσης
και εκτελεστικών στελεχών, της οποιανής έγκυρης γνώμης μηχανικού
πραγματοποιείται ολοκληρωμένο παραγωγικό κύκλο.
Η εταιρία σχεδιάζει, συναρμολογεί και προμηθεύει συναρμολογούμενους
οίκους που είναι τελειωμένοι ως κλειδί.
Οι συναρμολογούμενοι οίκοι της Aφοι Πασκούλεβι είναι κτισμένοι όχι μόνο στο
έδαφος της χώρας μας, αλλά και στα εδάφη της Τουρκίας, Ελλάδας και Ισπανίας.

Η αύξηση της δραστηριότητας επιβάλλει δημιουργία ιδιόκτητης
υλικό τεχνικής βάσης
:

Εργοστάσιο παραγωγής συναρμολογούμενων οίκων
Συνεργείο κουφώματος αλουμινίου, ξυλένιου και PVC
Έχουμε δική μας υλικό σωληνοειδή σκαλωσιά και
τα απαραίτητα στοιχεία ξυλοτύπων
Όρχος αυτοκινήτων με ελαφρά και βαρεία αυτοκίνητα που
είναι απαραίτητα για την οικοδομή
Σύγχρονη μηχανοποίηση οικοδομικής