Τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή ξύλινων συναρμολογούμενων σπιτιών:

I. ΞΥΛΟ
1. Χρησιμοποιείται φυσικό κωνοφόρο ξύλο λευκό πεύκο, έλατος, κέδρος
2. Σχετικό βάρος 470-520 kg/m3
3. Εκμεταλλευτική υγρασία 10-12%
4. Στερεότητα λυγίσματος 75-80 Mpa

II.ΠΛΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ /εσωτερική και εξωτερική/:
1. Πλάκες από γυψοσανίδες KNAUF
Α) Πάχος Μ 10 mm
Β) Πυκνότης 1100 kg/m³
Γ) Θερμοαγωγιμότητα 10 mm K = 0.35 WmC
Δ) Ηχομόνωση 10 mm31dB
E)Ικανότητα προς καύση άφλεκτη
ΣΤ) Ανθεκτικότητα κατά πυρκαγιάς /λεπτά/30 λεπτά σε 1000 C
Ζ) Στερεότητα λυγίσματος 5 ΜΡa

2.Πλάκες από γυψοσανίδες KNAUF CaSO1/2HO
Α) Πάχος
- M 9, 5mm
- M 12, 5 mm
Β) Πυκνότης 1178, 4 kg/m³
Γ) Θερμοαγωγιμότητα 0.268 xx mc
Δ) Ηχομόνωση 35 dB
E)Ικανότητα προς καύση άφλεκτη
ΣΤ) Ανθεκτικότητα κατά πυρκαγιάς /λεπτά/30 λεπτά σε 1000 C
Ζ) Στερεότητα λυγίσματος 4, 5 ΜΡa
Τα στοιχεία είναι σύμφωνα με τις δείκτες της ΑυστρίαςONORM B. 3410-/01-02-1996/ Διαταγή ΜΑ-35-Β-405/92

III. ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΕΝΑ ΜΟΡΙΑ OSB
1. Πάχος
-9mm για τοίχους και ταβάνια
- 18 mm για δάπεδα
2. Πυκνότης 640 kg/m³

IV. ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Για μονώσεις χρησιμοποιείται ορυκτή βάτα, RB ISOVEL Αυστρίας
1. Πάχος 100 mm
2. Τάξη καύσης Α, αραίο κάπνισμα, μη καυσιμότητα /Q-1/ και δεν στάζει /Tr1/, σύμφωνα με ONORMB-6035
3. Ηχομόνωση σε 100% γέμισμα τοίχου με πάχος 100 mm πετύχουμε βαθμό ηχομόνωσης /ηχοαπορρόφηση/ από 52 dB και βαθμό μείωσης θορύβου 35 φορές.
4. Θερμομόνωσησε 100% γέμισμα τοίχου με πάχος 100 mm πετύχουμε συντελεστή 1, 71 ή αυτό αντιστοιχεί σε 30 cm συμπαγές ξύλο, 15 cm cork ή τούβλες με 100 cm φάρδος.

V. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΙΚΤΕΣ
1. Ανθεκτικότητα σε πίεση χιονιών 220 kg/m³
2. Ανθεκτικότητα σε πίεση ανέμου 110 kg/m³
3. Ανθεκτικότητα σε σεισμό ΙΧ βαθμός του MSK
.