Τοποθετημένες ερωτήσεις

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Ή ...?
ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ?
ΤΙΜΗ?
ΠΛΗΡΩΜΗ?
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ?
ΣΧΕΔΙΟ?
ΟΙΚΟΠΕΔΟ?
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ?
ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ?
ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ?
ΑΝΘΕΚΤΗΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΥΡΚΑΪΑ?
ΑΝΘΕΚΤΗΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑ?
ΣΕΙΣΜΟΣ?
ΔΙΑΡΚΕΙΑ?
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ?

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ Ή ... ?
Η αποτελεσματικότητα της συναρμολογούμενης οικοδομικής που επιβάλλεται στον νέο αιώνα καθορίζεται από τις νέες τεχνολογίες που διακρίνονται με εφαρμογή πιο σύγχρονων φυσικών υλικών, με ελάχιστες ή χωρίς χημικές επεξεργασίες και επιδόματα, χρησιμοποίηση του ξύλου που δεν μπορεί να μοιάσει σχετικά με την ικανότητα μεταφοράς, βάρος, αντοχή και τιμή, ελάχιστη ποσότητα υγρών διαδικασιών. Αποτέλεσμα αυτού παράγονται σπίτια με τις πιο καλύτερες δυνατόν δείκτες της οικοδομικής φυσικής και στατικής σε ανταγωνιστικές τιμές.
Το σπίτι των ονείρων σας είναι οικολογική καθαρή, με σύγχρονη αρχιτεκτονική, πρακτική κατανομή χωρίς ειδικές απαιτήσεις προς το έδαφος και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, με υψηλό βαθμό ανθεκτικότητα προς πυρκαγιά, σεισμό και υγρασία, με ελπιδοφόρο θερμομόνωση και ηχομόνωση.

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ?
Ακόμη και τώρα οι τεχνολογίες δεν επιτρέπουν την αποσύνθεση και την δεύτερη φορά συναρμολόγηση των σπιτιών χωρίς παράβαση των στρωμάτων κατάληξης.
Αν εσείς έχετε παρατηρήσει άλλο ελάττωμα, γράψτε μας:

manager@paskulevi.com; info@paskulevi.com

ΤΙΜΗ?
Η αξία ενός συναρμολογούμενου σπιτιού ορίζεται ανάλογα από τα στοιχεία εκλογής, το υλικό των, το είδος των αντικρισμάτων, τον βαθμό ολοκλήρωσης και το είδος των εργασιών αποτελειώματος. Όλο αυτό εκλέγεται από τον πελάτη.
Πόσο θα κόστιζε τοσπίτι Σας; Συμπλήρωσε την επερώτηση.

ΠΛΗΡΩΜΗ?
Σε υπογραφή του συμβολαίου 40%.
Σε άρχισμα συναρμολόγησης 40%.
Μετά από παραλαβή του σπιτιού 20%

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ?
Αρχικά στο εργοστάσιο κατασκευάζονται τα πάνελ, ανάλογα με το βάθος των, την σύνθεση και μοντέλο, καθορισμένοι από το ατομικό σχέδιο του κτιρίου. Σ αυτά συναρμολογούνται οι σωλήνες για το εσωτερικό υδραυλικό και ηλεκτρικό δίκτυο. Το πρώτο βήμα της οικοδομικής διαδικασίας αρχίζει με ετοιμασία των βάσεων μπετόν, στις οποίες συναρμολογούνται τα ετοιμασμένα modules. Στο οικοδομικό γήπεδο συναρμολογούνται και προκαταβολικώς κατασκευασμένες φόρμες στέγης. Επί τόπου γίνεται η επένδυση στέγης, ανάλογη με το εκλεγμένο από τον πελάτη υλικό.
Οι τελικές εργασίες στο σπίτι, ανάλογα με το ατομικό σχέδιο, περιλαμβάνουν διάφορα είδη αντικρίσματα δαπέδων (τερακότα, λινολέουμ, παρκέτο, δάπεδο και άλλα) και αντικρίσματα τοίχων (φαγιάντσα, latex, ξύλινο αντίκρισμα και άλλα). Το εξωτερικό επίχρισμα με ή συμπληρωματική θερμομόνωση από πρεσσαριστό πολυστηρόλη (EPS)ή expandable πολυστηρόλη (XPS).

ΣΧΕΔΙΟ?
Τυπικό ή ατομικό αποφασίζετε εσείς ! Η εταιρία μας έχει για σκοπό να βοηθά τους πελάτες στην επεξεργασία των δικών τους ιδεώνγια σπίτι, σαν παροτρύνει την εργασία στα ατομικά σχέδια.

ΟΙΚΟΠΕΔΟ?
Τα συναρμολογούμενα σπίτια μπορούν να κτίζονται σ όλα εδάφη, σε θάλασσα και βουνό, ανεξάρτητα από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες της περιοχής, σαν υπάρχει μια πλεονέκτημα ότι δεν είναι συνδεμένα μόνιμα με το έδαφος και προτιμούνται σε: εδάφη με ενοίκιο, με υποχωρημένο δικαίωμα οικοδομικής, αδύνατα και ασταθή εδάφη, εθνικά πάρκα, κρηπιδώματα πλεύσης, παντού που η οικοδομική δεν είναι ρητά απαγορευμένη.
Η εταιρία δέχεται παραγγελίες για οικοδομική στο έδαφος όλης της χώρας και εξωτερικού. Οι απαραίτητοι όροι είναι να υπάρχει δρόμος για να μπορεί να μεταφερθούν τα χωριστά στοιχεία και να υπάρχει ρεύμα και νερό.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ?
Με οικονομία ενεργείας σε παραγωγή και επεξεργασία των υλικών, όπως και για την ίδια οικοδομική.
Με ξύλινα ή άλλα φυσικά υλικά με ελάχιστες ή χωρίς χημικές επεξεργασίες και επιδόματα.

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ?
Πάνελ με πολλά στρώματα με ξύλινη φέρουσα κατασκευή και συμπληρωματική μόνωση εγγυείται χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος των κτιρίων αυτών.

ΗΧΟΜΟΝΩΣΗ?
Στοιχεία δαπέδων και τοίχων από αποκρουστικά και θόρυβο- απορροφητικά υλικά υψηλής πυκνότητας /ξύλο, γυψοσανίδα και ορυκτή βάτα/ που εγγυούνται η θερμομόνωση.

ΑΝΘΕΚΤΗΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑ?
Άφλεκτα και πύρο-προστατευτικά υλικά φτιάχνουν τα πάνελ. Το χρησιμοποιημένο ξύλινο υλικό δεν αλλάζει την φέρουσά της ικανότητα σε υψηλή θερμοκρασία.

ΑΝΘΕΚΤΗΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑ?
Η απορρόφηση υγρασίας των υλικών είναι στα πλαίσια μερικών ποσοστών κατά την διάρκεια 24 ωρών διαμονής σε νερό. Το εμπότισματων ξύλινων στοιχείων τα προφυλάσσει από μύκητες, μούχλες και επιβλαβή έντομα δένδρου.

ΣΕΙΣΜΟΣ?
Το ξύλο είναι αποκλειστικό ελαστικό και δυνατό υλικό. Όλες συνδέσεις υποφέρουν ορισμένο μετακίνηση, χωρίς να καταστρέφονται, και το πιο χαμηλό βάρος της κατασκευής συμβάλλει ως πιο μικρές αδράνειες δυνάμεις.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ?
Το ξύλο που βάλλεται στις κατασκευές είναι από τέτοια ποιότητα που δεν έχει ασθένειες και επιβλαβή έντομα. Υποχρεωτικά ξεραίνεται σε θαλάμους σε υψηλή θερμοκρασία, χάρη στην οποία τα επιβλαβή έντομα εξοντώνονται. Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται και συμπληρωματικό εμπότισμα. Η πρακτική δείχνει ότι σε κτίρια με ξύλινη κατασκευή εκμεταλλεύονται επιτυχώς περισσότερα από 100έτη.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΤΙΣΙΜΑΤΟΣ?
Ως δύο μήνες για σχεδίασμα, παραγωγή και συναρμολόγηση ανάλογα με το μέγεθος του κτιρίου και τον βαθμό ολοκλήρωσης. Οικοδομική, ανεξάρτητη από τις μετεωρολογικές συνθήκες.