Η πρακτική κατανομή, ανάλογα με τις ανάγκες σας, όπως
και ο σύνδεσμος εξωτερικών στοιχείων και επίπλωσης,
εξασφαλίζουν άνεση και ευκολίες.